با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

برنامه ریزی

 • تاریخ انتشار 1396/10/24
 • تعداد بازدید 450

برنامه ریزی

مهمترین کار پیش از آغاز به مطالعه برنامه ریزی و هدفگذاری است. با برنامه ریزی دقیق و اصولی می توانید خوب درس بخوانید و در کنکور رتبه خوبی را بدست آورید. علاوه بر کلاس ها و جزوات  موسسه حافظون به شما کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق به آنچه می خواهید نائل شوید. مشاوره و برنامه ریزی به صورت فردی و گروهی همراه با پشتیبانی متخصص انجام می شود. پشتیبان قبل از برگزاری کلاسها همراه داوطلب خواهد بود و در طول دوره نیز با نتایج آزمونها برنامه ریزی دقیقی برای او انجام خواهد داد. برای اینکه بهتر برای خود برنامه ریزی داشته باشید، موسسه حافظون طبق نظرات برخی اساتید متخصص به نحوه درس خواندن خواهد پرداخت و در مصاحبه هایی که موسسه از اساتید انجام داده است، به سوالات دانشجویان پاسخ خواهد داد.
 • برای حفاظ قرآن کریم کدام یک از دروس مهمترند؟
 • حافظان قرآن برای هر درس چه درصدهایی را در کنکور بزنند تا به آزمون شفاهی حفظ قرآن معرفی شوند؟
 • امتیاز حافظان قرآن برای آزمون شفاهی حفظ چقدر باید باشد؟
 • صوت و لحن و تجوید در آزمون شفاهی چقدر اهمیت دارد؟
 • چگونه برای کنکور کارشناسی ارشد درس بخوانیم؟
 • از کدام درس برای خواندن منابع آغاز کنیم؟
 
 

صرف و نحو

 • صرف و نحو را چگونه بخوانیم؟
 • درجه اهمیت کدامیک از موضوعات بیشتر است؟
 • برای درس صرف و نحو ابتدا تست ها را بخوانیم و بعد درس را بخوانیم؟ یا ابتدا درس را بخوانیم؟
 • ترجمه چقدر در آزمون ارشد اهمیت دارد؟
 

علوم قرآن

 • علوم قرآن را چگونه بخوانیم؟
 • درجه اهمیت کدامیک از موضوعات بیشتر است؟
 • از اتقان چند سوال می آید؟
 • از تاریخ قرآن چند سوال می آید؟
 • از اسباب النزول چند سوال می آید؟
 • از نسخ چند سوال می آید؟
 • آیا اسامی باید حفظ شود؟
 • در اتقان، آیات باید حفظ شوند؟
 • از نسخ چگونه سوال می آید؟
 • برای درس علوم قرآن ابتدا تست ها را بخوانیم و بعد درس را بخوانیم؟ یا ابتدا درس را بخوانیم؟
 • حفظ کردن تست ها کار صحیحی است؟
 
 

تفسیر:

 • تفسیر را چگونه بخوانیم؟
 • درجه اهمیت کدامیک از سور بیشتر است؟
 • از تاریخ تفسیر چند سوال می آید؟
 • معمولا از هر یک از سور چند سوال می آید؟
 • از المیزان بیشتر سوال می آید یا مجمع البیان؟
 • برای درس تفسیر ابتدا تست ها را بخوانیم و بعد درس را بخوانیم؟ یا ابتدا درس را بخوانیم؟
 

علوم حدیث:

 • علوم حدیث را چگونه بخوانیم؟
 • درجه اهمیت کدامیک از موضوعات بیشتر است؟
 • آیا اسامی باید حفظ شود؟
 • برای درس علوم حدیث ابتدا تست ها را بخوانیم و بعد درس را بخوانیم؟ یا ابتدا درس را بخوانیم؟
 • آیا سال ها را باید حفظ باشیم؟
 • حفظ کردن تست ها کار صحیحی است؟