با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

لیسانس علوم قرآنی ویژه حفاظ

بسته آموزشی تست تخصصی

اطلاعات بیشتر
تاریخ انتشار:1396/01/31تعداد مشاهده 24
بسته آموزشی تست تخصصی