شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970

تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin

بسته آموزشی ارشدفلسفه و کلام

  • تاریخ انتشار یکشنبه , 1395/10/07
  • تعداد بازدید 729


    شامل منابع توضیحات لینک دانلود
1

صرف ونحو

مبادی 3 و 4 ویژگی این جزوه دسته بندی منظم قواعد صرف و نحو عربی و فارسی بودن متن کتاب جزوه است. مشاهده        و  دانلود
2

 تست صرف و نحو

کنکورهای کارشناسی ارشد این جزوه شامل حدود 1500 تست است که شامل تست‌های 20 سال کنکور،کلیه گرایش‌های الهیات و تست‌های تألیفی صرف و نحو عربی است. مشاهده
و دانلود
3

فن ترجمه

تعدادی از کتب فن ترجمه این جزوه شامل اصول و قواعد ترجمه عربی و تمرینات کاربردی برای کنکور کارشناسی ارشد می‌باشد که شما را در ترجمه متون روز یاری میکند. مشاهده
و دانلود
4

فلسفه


بدایه و نهایه: شیروانی شرح منظومه انصاری (شیرازی)

 
به دلیل آنکه اکثریت سوالات از 2 کتاب بدایه و نهایه است، مبنای جزوه این دو کتاب بوده و شرح منظومه به عنوان حاشیه به این جزوه اضافه شده است ---
5

منطق

مظفر
جوهر النضید (علامه حلی) منطق قراملکی
مبنای کنکور و بالتبع جزوه، منطق مظفر و جوهرالنضید است و نکات جانبی از کتاب منطق قراملکی به عنوان حاشیه بر آن نگاشته شده است ---
6

کلام

کشف المراد دو شرح شیروانی و محدی در عرض یکدیگر بوده و شرح شعرانی نیز در تکمله به عنوان حاشیه آمده است ----