شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970

تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin

برگزاری آزمون های ازمایشی

  • تاریخ انتشار , 1396/09/19
  • تعداد بازدید 694

حافظون تنها برگزار کننده آزمونهای آمادگی ارشد الهیات در سطح کشور است. این آزمونها به صورت منظم و دو هفته یکبار با منابع از پیش تعیین شده و سوالات استاندارد در سطح کنکور در موسسه حافظون برگزار می شود. داوطلبان می توانند برطبق منابع این آزمون برنامه ریزی منسجمی برای خود داشته باشند و نیز سطح خود را بعد از هر آزمون بسنجند. لازم به ذکر است که این آزمونها به صورت حضوری و غیرحضوری نیز برگزار خواهد شد.
برنامه آزمونها بدین شرح است: