شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970

تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin

دوره جمع بندی کنکور ارشد الهیات

  • تاریخ انتشار دوشنبه , 1396/12/23
  • تعداد بازدید 1078

دوره جمع بندی کنکور ارشد الهیات
دوره جمع بندی کنکور ارشد الهیات موسسه حافظون فروردین 97 برگزار می شود. این دوره از 16 فروردین 97 تا 24 فرودین 97 در محل موسسه تشکیل می شود. این دوره شامل:

  • نکته و تست عربی با تدریس دکتر محمدسعید بیلکار
  • نکته و تست حدیث با تدریس دکتر رسول محمدزاده
  • نکته و تست علوم قرآن با تدریس دکتر محمدامین قاسمی نیا