با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

در ارشد فقه و مبانی حقوق چه می خوانیم؟

رشته «فقه و حقوق» خودش از گرایشهای رشته الهیات است، اما در مقطع ارشد، این رشته شامل گرایشهای ریزتری نیز می‌شود. در حال حاضر این رشته بیش از 12گرایش دارد که به طور کلی عبارتند از: الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، مذاهب فقهی، فقه و حقوق جزا، فقه خانواده، فقه سیاسی، فقه قضایی و فقه و حقوق خانواده.
در این میان گرایش های اصلی این رشته سه گرایش است که به ترتیب بیان می شود:
 
1-     الهیات و معارف اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
2-     فقه و حقوق خصوص
3-     فقه و حقوق جزاء