با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

در ارشد قرآن و حدیث چه می خوانیم؟

در مقطع ارشد عمده‌ترین مطالب حول سه محور علوم قرآن، تفسیر و حدیث می‌چرخد و بسته به گرایش تحصیلی مواد درسی تغییر می‌کند.
در درس علوم قرآن، هدف آشنایی با تاریخ تدوین قرآن و مباحث تاریخی و یادگیری روش‌های فهم و برداشت از قرآن و بررسی نظرات شیعه و سنی درباره مباحث قرآنی است.
در درس تفسیر، هدف آشنایی با تفسیر و فهم متن قرآن، تاریخ تفسیر و کتب تفسیری است.
در درس حدیث، هدف آشنایی و فهم متن حدیث، آشنایی با منابع حدیثی و سنجش اعتبار آنها، آشنایی با تاریخ تدوین حدیث شیعه و سنی، آشنایی با علوم مرتبط با حدیث (مثل علم رجال، درایه و...)
کارشناسی ارشد این رشته به صورت آموزش محور و آموزشی-پژوهشی در دانشگاه های گوناگون ارائه می شود و در برخی دانشگاه ها نیز کارشناسی ارشد پیوسته ارائه می شود.

بطور کلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، مباحث روز آمد مربوط به زبان قرآن، آراء معاصران درباره قرآن کریم و حدیث، مقایسه مباحث قرآن و عهدین نیز مورد تأکید است.