با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

اهمیت درس عربی در کنکور ارشد الهیات

اهمیت درس عربی در کنکور ارشد الهیات
ادبیات عرب
سوالات درس ادبیات عرب 3 علم را شامل می شوند:
      1. صرف و نحو
      2. فن ترجمه
      3. بلاغت
     توضیحاتی درباره منابع درس صرف و نحو:
معمولاً 11 تست از 20 تست عربی، از صرف و نحو است. آنچه سازمان سنجش مکرراً تأکید نموده است آن است که منبع صرف و نحو کنکور الهیات (کلیه گرایشها) کتاب مبادی العربیه 4 است. چنانچه می دانید مبادی العربیه یک کتاب توصیفی قواعد عربی است که در 4 سطح توسط «رشید شرطونی» نوشته شده است.
مشکلات اکثر دانشجویان در مطالعه این کتاب عبارتند از:
- متن عربی کتاب
- تمرینات غیر ناهمگون با متن کتاب (سطح تمرینات از سطح کتاب پائینتر است)
- توصیفی بودن کتاب (این کتاب چندان آموزشی تدوین نشده است. بلکه مولف تلاش نموده که دایره المعارفی از قواعد رایج زبان عربی را برای دبیرستانهای کشورهای عربی گردآوری کند. طبیعتاً برای یک متعلم فارسی زبان بسیار سخت و مشکل بوده و یادگیری آن نیازمند زمان طولانی است.)
- ناکارآمدی در کنکور (دلایل مختلفی دارد که ساده ترین دلیلش آن است که کنکور تستی بوده و از ترکیب چند نکته یک تست ساخته می شود. در حالی که تمرینات مبادی به هیچ وجه این ویژگی را ندارد.)