با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

معرفی دانشگاهها و اساتید رشته فقه و مبانی حقوق

دانشگاه هایی که در رشته فقه و حقوق اسلامی پذیرش دانشجو دارند:
دانشگاه آیت الله حایری میبد
دانشگاه بزرگمهر قائنات
دانشگاه ارومیه
دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شاهد
دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهید مدنی
دانشگاه شهید باهنر
دانشگاه گنبد
دانشگاه یزد
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه
دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب
دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده غیرانتفاعی اصول دین
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث
دانشگاه شهید مطهری