با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

دفترچه کنکور ارشد قرآن و حدیث چگونه است؟

          گرایشهای علوم قرآن و حدیث

گرایشهای رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع ارشد بالغ بر 10 گرایش دارد که این گرایشها متناسب با اینکه بیشتر، دروسِ قرآنی دارند یا تفسیری، به 4 گروه کلی خلاصه می‌شوند:

             1-    قرآن و حدیث

                        a.    علوم قرآن و حدیث

                        b.    معارف قرآن

                        c.    علوم و فنون قرائات

             2-   علوم  قرآن

             3-   علوم  حدیث

                        a.    علوم قرآن

             3-   تفسیر

                        a.    علوم حدیث - گرایش اقتصاد اسلامی

                        b.    علوم حدیث - تفسیر اثری

                        d.    نهج البلاغه -اخلاق و تربیت فردی

                        d.    نهج البلاغه -اخلاق اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی

                        e.    نهج البلاغه -اصول و معارف علوی

                        f.    علوم حدیث - گرایش نهج البلاغه

                        g.    علوم حدیث - گرایش کلام و عقاید

                        a.   تفسیر و علوم قرآن