با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

دفترچه کنکور ارشد فقه و مبانی حقوق چگونه است؟

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- زبان عربی، 3- فقه، 4- اصول.
 
زبان عمومي و تخصصي  شمار سؤالات اين درس در آزمون 30 سؤال است و ضريب آن 2 مي‌باشد.
زبان عربي  تعداد سؤالات اين درس در آزمون 20 سؤال است و ضريب آن 4 مي‌باشد.
فقه تعداد سؤالات اين درس در آزمون 30 سؤال است و ضريب آن 4 مي‌باشد و با توجه به ضريب آن از مهمترین دروس برای رشته فقه و مباني حقوق اسلامي می‌باشد.
اصول این درس در آزمون سراسری 96 شامل 30 سؤال بوده و ضريب آن 3 مي باشد .