با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

سرفصل ها و ضرایب دروس کنکور ارشد قرآن و حدیث

سرفصل ها و ضرایب دروس کنکور ارشد قرآن و حدیث
۱- زبان عمومی و تخصصی انگلیسی
۲- زبان عربی
۳- علوم قرآنی
۴- تفسیر
۵- حدیث