با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

اهمیت درس زبان در کنکور ارشد الهیات

زبان کنکور ارشد 30 تست دارد که به 2 گروه 15 تائی تقسیم می شود:
      1. زبان عمومی
      2. زبان تخصصی
   توضیحاتی درباره زبان عمومی:
15 تست اولِ زبان سوالات «زبان عمومی» است. 10 تست آن لغت بوده و 5 تست گرامر. معمولاً زبان عمومی برای دانشجویان سخت تر از زبان تخصصی است. منبع خاصی برای این بخش ارائه نشده است ولی به نظر می رسد لغات این قسمت از کتابهائی مانند
«essential word for the toefl» یا «504» آمده باشند.
5 تست گرامر نیز که معمولاً سخت تر از تستهای لغتند نیز منبع درست و درمانی ندارند.
 توضیحاتی درباره زبان تخصصی:
15 تست دیگر نیز تستهای زبان تخصصی هستند. بدین صورت که 3 متن تخصصی الهیاتی وجود دارد که از هر کدام 5 سوالا درک مطلب می دهند. تجربه ما می گوید اگر کسی هیچ سوادی از زبان هم نداشته باشد شاید بتواند یکی دو تست از این بخش را بزند. هر چند نمی شود با این طناب به چاه رفت و سر جلسه کنکور چنین عملیات انتهاری را انجام داد.