با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:

آزمون های آزمایشی ارشد و دکتری حافظون

موسسه حافظون جهت برنامه ریزی دقیق برای مرور و تثبیت دروس تا کنکور کارشناسی ارشد 16 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می نماید.
مواد این آزمون ها بر طبق طرح درس و بودجه بندی اساتید موسسه برنامه ریزی شده و داوطلبان می توانند طبق این طرح درس با موسسه همراه شوند.

ویژگی آزمون های آزمایشی حافظون

1.طراحی تست ها توسط اساتید رشته قرآن و حدیث
2.پاسخ های صحیح تستی و تشریحی برای هر تست
3.بروز رسانی تست هاطبق منابع کنکور سال قبل و جزوات کنکور ارشد قرآن و حدیث
4.جامعه آماری بالا شرکت کنندگان در آزمون آزمایشی.(هرچه تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشد داوطلب امکان سنجش نسبت به داوطلبان کنکور سراسری ارشد علوم قرآن و حدیث پیدا می کند.)
5.مرور مکرر دروس همراه با آزمون های آزمایشی
6.شرکت کننده در آزمون های آزمایشی حافظون نسبت به کنکور سراسری علوم قرآن و حدیث سنجیده می شود و تخمین رتبه نیز صورت می گیرد. (آزمون های جامع به سبک کنکور ارشد قرآن و حدیث در سه سال اخیر طراحی می شود و نتایج در جداولی که درصد ها و رتبه های داوطلبان پذیرفته شده کنکور های سال های قبل قرار دارد وارد می شود درنتیجه داوطلبان به راحتی می توانند رتبه های خود را تخمین بزنند.)
7.اعطای کارنامه مدون و مشخص نمودن سیر پیشرفت داوطلب کنکوردر طول آزمون های آزمایشی بر اساس نرم افزار تخصصی آزمون

آزمون های آزمایشی ارشد و دکتری الهیات موسسه حافظون

مراحل مختلف آزمون ها بدین شرح است:

10 مرحله آزمون 2 هفتگی

پس از تدریس هر درس توسط اساتید مجموعه حافظون,داوطلبان هر دو هفته یکبار آزمون آزمایشی را می دهند که مرور اول داوطلبان محسوب می شود.تعداد سوالات این مرحله آزمون ها برای هر درس 10 عدد می باشد و سوالات عربی دارای پاسخنامه تشریحی است.

3 مرحله آزمون ماهانه

پس از برگزاری 2 آزمون دوهفتگی,یک آزمون ماهانه برگزار می شود که در واقع مرور دوم داوطلب محسوب می شود.دومین آزمون ماهانه هم که پس از چهار آزمون دو هفتگی برگزار می شود,مرور چهارآزمون دو هفتگی است که در اصل مرور سوم داوطلب محسوب می شود.تعداد سوالات این مرحله آزمون های آزمایشی برای هر درس 20 عدد می باشد و به همه سوالات توسط اساتید موسسه و مسئول آزمون پاسخ تشریحی داده شده است.

3 مرحله آزمون جامع

پس از پایان دروس در موسسه حافظون ,3 مرحله آزمون جامع ویژه داوطلبان کنکور ارشد الهیات برگزار می شود که این سه مرحله طبق کنکور های سه سال گذشته برگزار می شود.این سه مرحله آزمون جامع مرور چهارم و پنجم و ششم دروس توسط داوطلب ارشد قرآن و حدیث محسوب می شود.
آزمون های جامع دارای تعداد سوالات استاندارد کنکور ارشد قرآن و حدیث می باشد و دارای پاسخنامه تشریحی است.


منابع آزمون اول: 19 مهر ماه 97

عربی: سنجش دانش نحو (کلیات نحوی)
علوم قرآن: ادوات تفسیری تا سر "جعل"
تفسیر: سوره اسرا تا آخر آیه 23
حدیث: علوم حدیث و کتب مربوطه - اصطلاحات اصلی حدیث (حدیث - سنت - خبر - اثر - روایت)