با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:
فروشگاه حافظون / ارشد / علوم قرآن و حدیث / بسته آموزشی
پیشنهاد ویژه
بسته کامل ارشد علوم قرآن و حدیث
بسته کامل ارشد علوم قرآن و حدیث

قیمت:5,580,000 ریال
قیمت:3,900,000 ریال

پیشنهاد ویژه
دروس تخصصی ارشد قرآن و حدیث
دروس تخصصی ارشد قرآن و حدیث

قیمت:3,280,000 ریال
قیمت:2,620,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی عربی
بسته آموزشی عربی

قیمت:2,300,000 ریال
قیمت:1,840,000 ریال

تفسیر ارشد
تفسیر ارشد

قیمت:1,020,000 ریال
قیمت:870,000 ریال

علوم قرآن ارشد
علوم قرآن ارشد

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

تست صرف و نحو
تست صرف و نحو

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

صرف و نحو
صرف و نحو

قیمت:840,000 ریال
قیمت:710,000 ریال

علوم حدیث ارشد
علوم حدیث ارشد

قیمت:700,000 ریال
قیمت:590,000 ریال

فن ترجمه عربی
فن ترجمه عربی

قیمت:600,000 ریال
قیمت:500,000 ریال

تست دروس تخصصی ارشدعلوم قرآن
تست دروس تخصصی ارشدعلوم قرآن

قیمت:700,000 ریال
قیمت:420,000 ریال

هزینه پست 2 تا 5 محصول
هزینه پست 2 تا 5 محصول

قیمت:150,000 ریال

هزینه پست تک محصول
هزینه پست تک محصول

قیمت:100,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد