با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:
فروشگاه حافظون / ارشد / فلسفه و کلام / بسته آموزشی
پیشنهاد ویژه
بسته کامل آموزشی ارشد فلسفه و کلام
بسته کامل آموزشی ارشد فلسفه و کلام

قیمت:5,960,000 ریال
قیمت:4,170,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی عربی
بسته آموزشی عربی

قیمت:2,300,000 ریال
قیمت:1,840,000 ریال

پیشنهاد ویژه
دروس تخصصی ارشد فلسفه و کلام
دروس تخصصی ارشد فلسفه و کلام

قیمت:2,140,000 ریال
قیمت:1,720,000 ریال

بسته تست تخصصی ارشد فلسفه
بسته تست تخصصی ارشد فلسفه

قیمت:1,520,000 ریال
قیمت:1,210,000 ریال

فلسفه
فلسفه

قیمت:1,050,000 ریال
قیمت:840,000 ریال

تست صرف و نحو
تست صرف و نحو

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

صرف و نحو
صرف و نحو

قیمت:840,000 ریال
قیمت:710,000 ریال

تست فلسفه
تست فلسفه

قیمت:730,000 ریال
قیمت:620,000 ریال

فن ترجمه عربی
فن ترجمه عربی

قیمت:600,000 ریال
قیمت:500,000 ریال

کلام
کلام

قیمت:560,000 ریال
قیمت:480,000 ریال

منطق
منطق

قیمت:530,000 ریال
قیمت:450,000 ریال

تست منطق
تست منطق

قیمت:450,000 ریال
قیمت:380,000 ریال

تست کلام
تست کلام

قیمت:340,000 ریال
قیمت:290,000 ریال

هزینه پست 2 تا 5 محصول
هزینه پست 2 تا 5 محصول

قیمت:150,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد