با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:
فروشگاه حافظون / دکتری / علوم قرآن و حدیث / بسته آموزشی
پیشنهاد ویژه
بسته کامل دکتری علوم قرآن و حدیث
بسته کامل دکتری علوم قرآن و حدیث

قیمت:5,960,000 ریال
قیمت:4,170,000 ریال

دروس تخصصی دکتری علوم قرآن و حدیث
دروس تخصصی دکتری علوم قرآن و حدیث

قیمت:3,660,000 ریال
قیمت:2,750,000 ریال

پیشنهاد ویژه
بسته آموزشی عربی
بسته آموزشی عربی

قیمت:2,300,000 ریال
قیمت:1,840,000 ریال

تست صرف و نحو
تست صرف و نحو

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

صرف و نحو
صرف و نحو

قیمت:840,000 ریال
قیمت:710,000 ریال

علوم حدیث ارشد
علوم حدیث ارشد

قیمت:700,000 ریال
قیمت:590,000 ریال

تفسیر دکتری
تفسیر دکتری

قیمت:650,000 ریال
قیمت:550,000 ریال

فن ترجمه عربی
فن ترجمه عربی

قیمت:600,000 ریال
قیمت:500,000 ریال

علوم قران دکتری
علوم قران دکتری

قیمت:400,000 ریال
قیمت:340,000 ریال

علوم حدیث دکتری
علوم حدیث دکتری

قیمت:350,000 ریال
قیمت:300,000 ریال

هزینه پست 2 تا 5 محصول
هزینه پست 2 تا 5 محصول

قیمت:150,000 ریال

هزینه پست تک محصول
هزینه پست تک محصول

قیمت:100,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد