با حافطون رتبه برتر باشید.
شماره های حافظون:
021-33442005
0919-8000970
تماس تلگرامی:
@Haafezoonadmin
کانال تلگرامی ما:
t.me/haafezoon14
صفحه اینستاگرام ما:
https://instagram.com/_u/haafezoon

سر خط خبر ها:
فروشگاه حافظون
تفسیر ارشد
تفسیر ارشد

قیمت:1,020,000 ریال
قیمت:870,000 ریال

فلسفه
فلسفه

قیمت:1,050,000 ریال
قیمت:840,000 ریال

علوم قرآن ارشد
علوم قرآن ارشد

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

تست صرف و نحو
تست صرف و نحو

قیمت:860,000 ریال
قیمت:730,000 ریال

صرف و نحو
صرف و نحو

قیمت:840,000 ریال
قیمت:710,000 ریال

تست فلسفه
تست فلسفه

قیمت:730,000 ریال
قیمت:620,000 ریال

علوم حدیث ارشد
علوم حدیث ارشد

قیمت:700,000 ریال
قیمت:590,000 ریال

تفسیر دکتری
تفسیر دکتری

قیمت:650,000 ریال
قیمت:550,000 ریال

فن ترجمه عربی
فن ترجمه عربی

قیمت:600,000 ریال
قیمت:500,000 ریال

کلام
کلام

قیمت:560,000 ریال
قیمت:480,000 ریال

منطق
منطق

قیمت:530,000 ریال
قیمت:450,000 ریال

تست دروس تخصصی ارشدعلوم قرآن
تست دروس تخصصی ارشدعلوم قرآن

قیمت:700,000 ریال
قیمت:420,000 ریال

تست فقه
تست فقه

قیمت:450,000 ریال
قیمت:380,000 ریال

تست منطق
تست منطق

قیمت:450,000 ریال
قیمت:380,000 ریال

علوم قران دکتری
علوم قران دکتری

قیمت:400,000 ریال
قیمت:340,000 ریال

علوم حدیث دکتری
علوم حدیث دکتری

قیمت:350,000 ریال
قیمت:300,000 ریال

تست کلام
تست کلام

قیمت:340,000 ریال
قیمت:290,000 ریال

تست اصول فقه
تست اصول فقه

قیمت:340,000 ریال
قیمت:290,000 ریال

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد